Zasady udzielania świadczeń

Zasady udzielania świadczeń

Mając na względzie poprawę jakości usług oraz podnoszenie satysfakcji pacjentów przedstawiamy Państwu zasady udzielania świadczeń obowiązujące w Przychodni „MEDICUS”:

 • Umawianie na wizytę do lekarza odbywa się w Rejestracji osobiście, telefonicznie lub elektronicznie :
  – tel. 52 398 93 10, 502 029 860, e-mail: rejestracja@wmedicusie.pl
  W pierwszej kolejności proponowany jest najbliższy wolny termin. Umawiamy pacjentów na konkretny termin, jednak wyznaczone godziny wizyt są godzinami przybliżonymi z uwagi na trudny do oszacowania czas wizyty.
  Lekarz nie może przyjąć pacjenta bez wcześniejszej rejestracji.

 • Przed wizytą u lekarza sprawdzane są, za pomocą systemu eWUŚ, uprawnienia pacjenta do bezpłatnych świadczeń. Pacjent jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 • Podczas jednej, wcześniej umówionej wizyty, nie ma możliwości załatwiania dodatkowo spraw innych członków rodziny. Taki zamiar wymaga wcześniejszego zgłoszenia w Rejestracji.

 • Pacjenci wcześniej niezarejestrowani, a wymagający porady lekarskiej w danym dniu, będą przyjęci przez lekarza wskazanego w Rejestracji. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci umówieni na konkretne godziny.

 • W stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty bez kolejki przez lekarza wskazanego w Rejestracji.

 • Wizyty domowe realizowane są codziennie wg harmonogramu pracy lekarzy. Decyzję o wizycie domowej podejmuje lekarz. Zgłaszanie wizyt odbywa się w Rejestracji osobiście lub telefonicznie na dzień bieżący do godz. 10:00

 • W stanach zagrożenia życia należy wezwać służby ratunkowe tel. 999112.

 • Przedłużanie recept jest możliwe w trakcie wizyty u lekarza lub pielęgniarki ( leki stale przyjmowane). Kod recepty lub skierowania pacjenci otrzymują sms-em na telefon komórkowy. Należy pamiętać o potwierdzaniu i aktualizacji nr telefonu w rejestracji.

 • Wyniki badań i recepty mogą odebrać pacjenci osobiście lub osoby upoważnione przez pacjenta, po okazaniu dowodu osobistego.

 • Pacjent ma prawo do swojej dokumentacji medycznej po złożeniu Wniosku o jej udostępnienie lub przez osoby upoważnione. Zakres dokumentacji medycznej udostępniany po raz pierwszy jest bezpłatny. Składanie Wniosku kolejny raz o ten sam zakres jest płatny wg cen określonych prawem.

 • W przypadku konieczności kontynuacji leczenia zleconego przez poradnie specjalistyczne pacjent zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej informacji o zaleceniach lekarza specjalisty.

 

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej NZOZ „MEDICUS” CZERSK Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna, ul. Batorego 4B Zarejestruj się telefonicznie już teraz!
52 398 93 10 lub 502 029 860