Zasady udzielania świadczeń

Zasady udzielania świadczeń

Mając na względzie poprawę jakości usług oraz podnoszenie satysfakcji pacjentów przedstawiamy Państwu zasady udzielania świadczeń obowiązujące w Przychodni „MEDICUS”:

 1. Umawianie na wizytę do lekarza odbywa się w Rejestracji osobiście, telefonicznie lub elektronicznie :
  – tel. 52 398 93 10, 502 029 860, e-mail: rejestracja@wmedicusie.pl
  W pierwszej kolejności proponowany jest najbliższy wolny termin. Umawiamy pacjentów na konkretny termin, jednak wyznaczone godziny wizyt są godzinami przybliżonymi z uwagi na trudny do oszacowania czas wizyty.
  Lekarz nie może przyjąć pacjenta bez wcześniejszej rejestracji.

 2. Przed wizytą u lekarza sprawdzane są, za pomocą systemu eWUŚ, uprawnienia pacjenta do bezpłatnych świadczeń. Pacjent jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 3. Podczas jednej, wcześniej umówionej wizyty, nie ma możliwości załatwiania dodatkowo spraw innych członków rodziny. Taki zamiar wymaga wcześniejszego zgłoszenia w Rejestracji.

 4. Pacjenci wcześniej niezarejestrowani, a wymagający porady lekarskiej w danym dniu, będą przyjęci przez lekarza wskazanego w Rejestracji. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci umówieni na konkretne godziny.

 5. W stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty bez kolejki przez lekarza wskazanego w Rejestracji.

 6. Wizyty domowe realizowane są codziennie wg harmonogramu pracy lekarzy. Decyzję o wizycie domowej podejmuje lekarz. Zgłaszanie wizyt odbywa się w Rejestracji osobiście lub telefonicznie na dzień bieżący do godz. 10:00

 7. W stanach zagrożenia życia należy wezwać służby ratunkowe tel. 999112.

 8. Przedłużanie recept jest możliwe w trakcie wizyty u lekarza lub pielęgniarki ( leki stale przyjmowane). Kod recepty lub skierowania pacjenci otrzymują sms-em na telefon komórkowy. Należy pamiętać o potwierdzaniu i aktualizacji nr telefonu w rejestracji. W przypadku prośby o wystawienie recepty na leki zlecone przez innych lekarzy konieczne jest dostarczenie kopii dokumentacji z wizyty.

  Zamówienia na leki można złożyć:

  - telefonicznie 52 398 93 10

  - mailowo: receptapoz@wmedicusie.pl

  podając w treści maila: imię i nazwisko, numer telefonu, nazwy leków oraz ilość ich opakowań

 9. Wyniki badań i recepty mogą odebrać pacjenci osobiście lub osoby upoważnione przez pacjenta, po okazaniu dowodu osobistego.

 10. Pacjent ma prawo do swojej dokumentacji medycznej po złożeniu Wniosku o jej udostępnienie lub przez osoby upoważnione. Zakres dokumentacji medycznej udostępniany po raz pierwszy jest bezpłatny. Składanie Wniosku kolejny raz o ten sam zakres jest płatny wg cen określonych prawem.

 11. W przypadku konieczności kontynuacji leczenia zleconego przez poradnie specjalistyczne pacjent zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej informacji o zaleceniach lekarza specjalisty.

 

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej NZOZ „MEDICUS” CZERSK Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna, ul. Batorego 4B Zarejestruj się telefonicznie już teraz!
52 398 93 10 lub 502 029 860