O nas

Spółka „MEDICUS” prowadzi działalność leczniczą w ramach NZOZ „MEDICUS” Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej od 2000 roku. Została założona przez lekarzy Stefana Krajnika i Jerzego Barszcza w początkowych latach prywatyzacji opieki zdrowotnej.
Świadczenia zdrowotne udzielane są na terenie gminy Czersk.
Spółka ma podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:

W przychodniach usługi zdrowotne są udzielane przez wykwalifikowany zespół składający się z lekarzy specjalistów, lekarzy rezydentów, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutkę, dietetyczkę.
„MEDICUS” sp. z o. o. realizuje świadczenia zdrowotne dla zakładów pracy w zakresie opieki profilaktycznej pracowników wykonując badania wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno-epidemiologiczne, badania uczniów i kandydatów na kierowców.

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej NZOZ „MEDICUS” CZERSK Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna, ul. Batorego 4B Zarejestruj się telefonicznie już teraz!
52 398 93 10 lub 502 029 860