medicus

Zasady Udzielania Świadczeń

Mając na względzie poprawę jakości usług oraz podnoszenie satysfakcji pacjentów przedstawiamy Państwu zasady udzielania świadczeń obowiązujące w Przychodni „MEDICUS”:

 • Umawianie na wizytę u lekarza odbywa się w Rejestracji osobiście lub telefonicznie
  – tel. 52 398 93 10.
  W pierwszej kolejności proponowany jest najbliższy wolny termin. Umawiamy pacjentów na konkretny termin, jednak wyznaczone godziny wizyt są godzinami przybliżonymi z uwagi na trudny do oszacowania czas wizyty.
  Możliwa jest również rejestracja elektroniczna poprzez adres mailowy: rejestracja@wmedicusie.pl Lekarz nie może przyjąć pacjenta bez wcześniejszej rejestracji.
 • Przed wizytą u lekarza sprawdzane są, za pomocą systemu eWUŚ, uprawnienia pacjenta do bezpłatnych świadczeń. Pacjent jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • Podczas jednej, wcześniej umówionej wizyty, nie ma możliwości załatwiania dodatkowo spraw innych członków rodziny. Taki zamiar wymaga wcześniejszego zgłoszenia w Rejestracji.
 • Pacjenci wcześniej niezarejestrowani, a wymagający porady lekarskiej w danym dniu, będą przyjęci przez lekarza wskazanego w Rejestracji. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci umówieni na konkretne godziny.
 • W stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty bez kolejki przez lekarza wskazanegow Rejestracji.
 • Wizyty domowe realizowane są codziennie wg harmonogramu pracy lekarzy. Decyzję o wizycie domowej podejmuje lekarz. Zgłaszanie wizyt odbywa się w Rejestracji osobiście lub telefonicznie.
 • W stanach zagrożenia życia należy wezwać służby ratunkowe tel. 999, 112.
 • Przedłużanie recept jest możliwe w trakcie wizyty u lekarza lub pielęgniarki ( leki stale przyjmowane).
  Wypisane recepty można odebrać następnego dnia po godzinie 15.00.
 • Wyniki badań i recepty mogą odebrać osoby pisemnie upoważnione przez pacjenta, po okazaniu dowodu osobistego.
 • Na życzenie pacjenta wykonujemy odpłatnie kopie dokumentacji medycznej – można je odebrać następnego dnia po godzinie 10.00.
 • W przypadku konieczności kontynuacji leczenia zleconego przez poradnie specjalistyczne pacjent zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej informacji o zaleceniach lekarza specjalisty.