medicus

o Nas

Spółka „MEDICUS” prowadzi działalność leczniczą w ramach NZOZ „MEDICUS” Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej od 2000 roku. Została założona przez lekarzy Stefana Krajnika i Jerzego Barszcza w początkowych latach prywatyzacji opieki zdrowotnej.
Świadczenia zdrowotne udzielane są na terenie gmin: Czersk i Czarna Woda.
Spółka ma podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:

  • świadczenia lekarza POZ;
  • pielęgniarki POZ;
  • położnej POZ;
  • transportu sanitarnego w POZ i pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania oraz w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w poradniach:
    • ginekologiczno-położniczej;
    • neurologicznej i leczenia bólu;

W przychodniach usługi zdrowotne są udzielane przez wykwalifikowany zespół składający się z lekarzy specjalistów, lekarzy rezydentów, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutkę, dietetyczkę i farmaceutów.
„APTEKA w Medicusie” realizuje recepty refundowane przez NFZ i zaopatruje pacjentów w niezbędne leki i środki opatrunkowe.
„MEDICUS” sp. z o. o. realizuje świadczenia zdrowotne dla zakładów pracy w zakresie opieki profilaktycznej pracowników wykonując badania wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno-epidemiologiczne, badania uczniów i kandydatów na kierowców.

Nasza Przychodnia