medicus

Poradnia medycyny pracy.    Pracownia psychologiczna.


89-650 Czersk, ul. Dworcowa 13

tel. 52 395 30 51, 515 393 444

e-mail: mp@wmedicusie.pl

 

 

Warunkiem uzyskania świadczenia jest podpisana umowa o profilaktycznej ochronie zdrowia pracowników Poradni z  pracodawcą .

Druki do pobrania:

umowa

skierowanie

skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne

 

 

Informacja dla pracodawców o umowach powierzenia danych mp@wmedicusie.pl

 

W poradni medycyny pracy realizowane są świadczenia:

badania profilaktyczne pracowników: wstępne, okresowe i kontrolne

badania kierowców

badania uczniów – kandydatów do szkół zawodowych i na studia

badania sanitarno-epidemiologiczne

badania wysokościowe

badania lekarzy specjalistów: neurolog, laryngolog, okulista

badania audiometryczne i spirometryczne

szczepienia ochronne

wizytacja stanowisk pracy, udział w komisjach BHP.

W pracowni psychologicznej:

testy psychologiczne dla kierowców i kandydatów na kierowców, pracujących na wysokości i operatorów maszyn

badania w ciemni

badanie widzenia  stereoskopowego

badania sprawności psychomotorycznej

konsultacje psychologiczne

Harmonogram pracy lekarza 

od poniedziałku do piątku   od  12,00  – 14,00

Harmonogram pracy pielęgniarki :

od  poniedziałek, wtorek, środa i piątek   od 7,00 do 14,30

czwartek od  7 – 18